درگاه بانکی

دماوند جابز

در صورت هماهنگی برای پرداخت موارد خاص از درگاه بانکی زیر استفاده نمایید

رسید پرداخت هم از طریق اس ام اس و هم از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد


مبلغ مورد نظر: تومان
پرداخت کننده :
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :