پیشنهاد ویژه تبلیغات

دماوند جابز

پیشنهاد ویژه تبلیغاتی ما مربوط به مشاغلی می باشد که مدعی ارائه دهنده بهترین خدمات در کتگوری یا شاخه فعالیت خود می باشند

به یک مثال ساده توجه فرمایید

فرض بر این که شما یک وکیل هستید و می خواهید با کلمه “بهترین وکیل دماوند” در صفحه اول گوگل و شاید پنج وب سایت اول و یا شاید سایت اول گوگل با سرچینگ کلمه “بهترین وکیل دماوند” باشید

ما توانایی انجام این کار را از طریق تبلیغات تخصصی بر روی صفحه شما در وب سایت خودمان داریم

با توجه به محدودیت کلمات و شاخه فعالیت نمی توان قیمت ثابتی برای این سرویس در نظر گرفت و شما می بایست از طریق فرم تماس با ما نسبت به ارسال کلمه مورد نظر خود اقدام نمایید تا ما با آنالیز و بررسی نسبت به اعلام قیمت اقدام نماییم

این سرویس کمک بسیار شایانی در جذب مخاطب و برندینگ به شما می نماید